Podpisano umowę o dofinansowanie

21 sierpnia 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Komisją Europejską przez przedstawiciela europejskiego funduszu LIFE – Angelo Salsi oraz przedstawicieli Klubu Przyrodników (jako beneficjenta koordynującego) – Roberta Stańko i Pawła Pawlaczyka.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"