Powstały zastawki na obiekcie Kruszyn

Na początku września odebraliśmy budowę zastawek w okolicach Jeziora Kruszyn na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Powstały tam 3 zastawki zabezpieczające przed nadmiernym spływem wód z terenu torfowiska.

 

 

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"