Powstały zastawki na obiekcie Drzewiany

Na początku września odebraliśmy roboty budowlane na obiekcie Drzewiany. Na obiekcie tym powstało 8 zastawek, które mają na celu zapewnić właściwy poziom uwodnienia torfowiska. Wcześniej na tym torfowisku wykonano działania ochronne w postaci jednorazowego koszenia oraz usunięcia nalotów i odrostów drzew i krzewów. W ten sposób mamy nadzieję poprawiono stan zachowania siedliska na obszarze ok. 21 ha

 

 

 

 

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"