kosobudki zastawki

orientacyjna lokalizacja zastawek na terenie obiektu Kosobudki. Widać wyraźnie ze zdjęcia lotniczego jak gęsta jest sieć rowów na tym torfowisku.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"