Pierwsze tablice informacyjne postawione!

W sierpniu br. zamontowaliśmy pierwsze tablice informujące o realizacji Projektu w poszczególnych obiektach na terenie województwa podkarpackiego. Tablice stanęły przy obiektach zlokalizowanych na terenie Magurskiego Parku Narodowego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz na terenie rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki” (obiekt w zarządzenie Nadleśnictwa Rymanów).

20150817_164354

Magurski Park Narodowy_obiekt Grab

20150818_082324

Magurski Park Narodowy_tablica przy ścieżce edukacyjnej_obiekt_Świerzowa Ruska

20150818_103320

Magurski Park Narodowy_obiekt Ciechan

20150818_170313

Rezerwat „Źródliska Jasiołki”

20150819_090452

Bieszczadzki Park Narodowy

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"