Pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska nad Prosną

W dniu 7 września br. w Urzędzie Gminy Galewice odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska nad Prosną PLH100037. Klub Przyrodników opracowuje projekt PZO Torfowiska nad Prosną na podstawie porozumienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000024 pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”.

W dniu 31 lipca 2015 r. ukazało się Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska nad Prosną PLH100037.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. ukazało się Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia projektu PZO.

Wszystkich zainteresowanych pracami nad planem zadań ochronnych dla obszaru Torfowiska nad Prosną zapraszamy na stronę RDOŚ w Łodzi, gdzie można znaleźć wszystkie bieżące informacje – http://lodz.rdos.gov.pl/przystapienie-do-sporzadzenia-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-torfowiska-nad-prosna.

20150907_110339

I spotkanie ZLW

20150907_110742

I spotkanie ZLW

20150907_112239

I spotkanie ZLW

20150907_124148

I spotkanie ZLW

20150623_155007

Torfowiska nad Prosną

20150623_162920

Lipiennik Loesela

20150624_123127

Lipiennik Loesela

20150624_123138

Lipiennik Loesela

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"