Konferencja kończąca projekty już za nami

W dniach 28-29 czerwca odbyła się konferencja kończąca projekty. Konferencja miała miejsce w Widoradzu (28.06) – gdzie podsumowywano działania i efekty projektu LIFE13 NAT/PL/024 (ochrona torfowisk alkalicznych w południowej Polsce) a następnie uczestnicy zostali przewiezieni do Chojnic, gdzie 29.06 podsumowywano działania i efekty projektu LIFE11 NAT/PL/423 (ochrona torfowisk alkalicznych w północnej Polsce).

Oba dni miały część kameralną, gdzie zaznajamiano uczestników z założeniami i celami projektu a także z jego efektami. W Widzoradzu scharakteryzowano także najciekawsze pod względem przyrodniczym obiekty. Następnie miała miejsce wycieczka terenowa na jeden z obiektów projektu – Torfowiska nad Prosną.

Przedstawiciel Gorczańskiego Parku Narodowego – Partnera projektu – referuje o zadaniach Parku w projekcie Manager Projektu – Dorota Horabik przedstawia cele i efekty projektu Prof. Lesław Wołejko – ekspert od torfowisk alkalicznych zapoznaje uczestników ze specyfiką torfowisk alkalicznych
Uczestnicy wycieczki terenowej na Torfowiska nad Prosną Prezes Klubu – Robert Stańko opowiada o torfowiskach Wykład w terenie

 

Drugiego dnia – 29.06 – tym razem w Chojnicach odbyła się druga część Konferencji, która dotyczyła projektu LIFE11 NAT/PL/423 czyli ochrony torfowisk alkalicznych w północnej Polsce. Tu – podobnie jak w Widoradzu – najpierw odbyła się część kameralna a potem wycieczka terenowa. Tym razem uczestnicy mieli okazję zobaczyć dwa z najlepiej zachowanych torfowisk północnej Polsce – rezerwaty „Bagno Stawek” oraz „Mechowisko Radość”.

Prof. Wołejko także i tutaj opowiada o specyfice torfowisk

Prezes – Robert Stańko – charakteryzuje efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu

Manager Projektu – Magdalena Makowska – referuje o celach i efektach projektu

Zagraniczny gość – p. Mara Pakalne z Uniwersytetu Łotewskiego – opowiedziała o torfowiskach na Łotwie i o doświadczeniach w ich ochronie

wycieczka terenowa

uczestnicy wycieczki terenowej

wycieczka terenowa

uczestnicy na najcenniejszych torfowiskach zachodniej Polski

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"