KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT LIFE 7230 S

W dniu 6 lipca 2015 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Ochrona torfowiska alkalicznych (7230) południowej Polski”, która odbyła się w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego – współbeneficjenta Projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie których realizowany jest Projekt, ale również przedstawiciele parków krajobrazowych i oczywiście przedstawiciele instytucji zarządzający obszarami Natura 2000: Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Rzeszowie i Łodzi oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie zabrakło również pracowników Klubu Przyrodników i Gorczańskiego Parku Narodowego.

Konferencja została otwarta przez Pana Roberta Stańko – Prezesa Klubu Przyrodników oraz Pana Janusza Tomasiewicz – Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego, którzy przywitali serdecznie przybyłych gości. Następnie pracownik Klubu Przyrodników – Filip Jarzombkowski opowiedział o różnych typach torfowiska występujących w Polsce, ich zasobach, stanie zachowania i zagrożeniach. Po krótkim przygotowaniu teoretycznym zostały scharakteryzowane pod względem przyrodniczym poszczególne obiekty ujęte w Projekcie. Charakterystyki przyrodniczej dokonali pracownicy Klubu – Magdalena Bregin oraz Filip Jarzombkowski.

Po przerwie kawowej o obiektach znajdujących się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego opowiedział Pan Marek Ruciński – pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego. Następnie głos ponownie zabrali pracownicy Klubu Przyrodników: Dorota Horabik, która powiedziała o celach, założeniach i działaniach Projektu oraz Magdalena Makles, która przybliżyła uczestnikom problemy ochrony torfowiska alkalicznych w kontekście realizacji projektów Life. Wszystkie wystąpienia były przeplatane merytoryczną dyskusją o sposobie ochrony torfowisk alkalicznych i możliwościach jej skutecznej realizacji. Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestniczy udali się na obiad.

W drugim dniu w związku z posiedzeniem Komitetu Sterującego zaplanowano wycieczkę terenową. Celem wycieczki było zobaczenie niektórych z obiektów ujętych w Projekcie, zlokalizowanych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Oprócz lustracji naszych obiektów mogliśmy posłuchać o historii Parku, ochronie poszczególnych siedlisk przyrodniczych przez Parku, ale również zobaczyć wykonywane przez Park działania ochronne zarówno dla potrzeb różnych siedlisk jak i gatunków. Ścieżką edukacyjną oprowadzał nas Pan Dyrektor Janusz Tomasiewicz wraz ze swoimi pracownikami – za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Poniżej znajdą Państwo program konferencji i kilka zdjęć dokumentujących konferencję oraz wycieczkę terenową.

Program_konferencja LIFE_7230S

DSC_2132

fot. J. Kałużny (RDOŚ Kraków)

DSC_2130

fot. J. Kałużny (RDOŚ Kraków)

DSC_2139

fot. J. Kałużny (RDOŚ Kraków)

DSC_0789

 

DSC_0790

 

DSC_0792

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"