Kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. fot. Katarzyna Kiaszewicz

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"