Drugi sezon koszeń i wycinek rozpoczęty

Od początku września rozpoczęliśmy kontynuację przerwanych w lutym br. koszeń i wycinek. W tym roku działaniami ochronnymi zostaną objęte pozostałe obiekty w Projekcie. Planujemy do wiosny 2016 r. wykosić ok. 100 ha i usunąć naloty drzew i krzewów z ok. 90 ha. Prace wykonywane są przez wybranych w 2014 r. wykonawców. Wkrótce poinformujemy o wynikach tych prac.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"