Druga wizyta Monitora Projektu

W dniach 18-19 maja 2016 r. odbyła się druga od czasu rozpoczęcia Projektu wizyta Monitora projektu Pani Marty Kaczyńskiej. Celem wizyty była ocena stanu zaawansowanie poszczególnych działań w projekcie, omówienie kwestii organizacyjnych i finansowych w Projekcie.

Pierwszy dzień wizyty odbył się w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego – Współbeneficjenta Projektu, gdzie Pani Marta Kaczyńska spotkała się z Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Panem Januszem Tomasiewiczem , pracownikami GPN, odpowiedzialnymi za realizację działań na terenie Parku oraz przedstawicielami Klubu Przyrodników.

W drugim dniu wizyty odbyła się wizja terenowa obiektów położonych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz stacji monitoringowej, która została zakupiona w ramach Projektu.

Spotkanie w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego

Spotkanie w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego

Prezentacja zakupionej kosiarki.

Prezentacja zakupionej kosiarki.

Stacja monitoringowa

Wizja terenowa – stacja monitoringowa.

RIMG0595

Wizja terenowa – Gorczański Park Narodowy.

Tablice informacyjne umieszczono w widocznych miejscach, przy szlaku turystycznym.

Tablice informacyjne umieszczono w widocznym miejscu, przy szlaku turystycznym.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"