Extension of LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski

In March this year, we have requested the European Commission to extend the project for another 6 months. The reason for our request was delays in the implementation of the action to improve water conditions resulting, among others, from the change of law in the field of water management in Poland, the necessity of making […]

Czytaj więcej

Ostatnia wizyta Monitora i Oficera Finansowego Komisji Europejskiej

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. projekt wizytowały Panie – Marta Kaczyńska – Monitor Projektu oraz p. Anna McClintock – Oficer Finansowy ze strony Komisji Europejskiej. Wizyta miała miejsce w Gdańsku – w siedzibie Partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pierwszy dzień jak zwykle poświęciliśmy na pokazanie Paniom efektów projektu w terenie. Odwiedziliśmy rezerwaty przyrody […]

Czytaj więcej

Gogolewko – new nature reserve!

Gogolewko – a fen in the Słupia Valley Landscape Park – at the request of the Naturalists’ Club, was established as a nature reserve. It was due to the efforts of the project partner – the Regional Directorate of Environmental Protection in Gdańsk. The reserve aims to preserve the complex of soligenous peatlands together with the […]

Czytaj więcej

Spring fen cupola Komarów/Śniatycze

On March 21, 2018, in Zamość, a “Meeting with nature and adventure” was organized by the Zamość Natural Science Society, where prof. Radosław Dobrowolski from the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin spoke about one of the most valuable sites in Europe, which is the spring fen cupola Komarów / Śniatycze – one of the sites […]

Czytaj więcej

"Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland"

"Conservation of alkaline fens (7230) in southern Poland"