Extension of the LIFE11 NAT/PL/423 Project

W maju tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie projektu z powodu braku możliwości wykonania zaplanowanych działań w północno-wschodniej Polsce. Komisja pozytywnie odniosła się do tego wniosku i z dniem 14 lipca 2016 r. projekt został przedłużony.

Pozwoliło nam to dołączyć do projektu trzy kolejne obiekty tj. “Gogolewko”, “Mechowiska Czaple” i “Skotawskie Łąki”. Włączenie nowych obiektów pozwoli na realizację zadań oraz zachowanie celów i wskaźników ekologicznych zaplanowanych  w projekcie. Projekt zakończy się z dniem 30.06.2018 r.

This text is also available in: PL

"Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland" 

"Conservation of alkaline fens (7230) in southern Poland" 

"Green Valleys: connecting habitats' conservation with long term biomass management and multi-stakeholder approach"